Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Τεχνικό δελτίο Πράσινου Ταμείου 2011

Α/Α

Έργο / δράση

Δαπάνες

Παραδοτέα

Προϋπολογισμός (€)

1

Συντήρηση Φάρου Αγ. Σώστη- Αναβάθμιση οικίσκων Πόρου

[Πρόσκληση]

Υπηρεσίες τρίτων

Προμήθεια εξοπλισμού

α) Καθαρισμός έξω χώρου Πόρου από τα υπολείμματα του αυθαίρετου κτηρίου, ανακατασκευή χαλασμένου τμήματος περιβόλου, επισκευές φθορών στα κτήρια

β) Εκτέλεση εργασιών στον Φάρο που έχουν προβλεφθεί κατά την φάση παράδοσης του κτηρίου από την υπηρεσία φάρων στον δήμο και το Φορέα

6.000

ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ  ΑΝΑΔΟΧΟΣ

2

Διάνοιξη στομίου Διαύλου Κλείσοβας

[Πρόσκληση]

 

Υπηρεσίες τρίτων

Μερικά διανοιγμένο το στόμιο του διαύλου της Ανατολικής Κλείσοβας

Συμβατικό τίμημα 6.450

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

3

 Κατασκευή και παρακολούθηση τεχνητών νησίδων φωλιάσματος πουλιών σε Κλείσοβα και Πλώσταινα

[Πρόσκληση]

Προμήθεια εξοπλισμού

Υπηρεσίες τρίτων

Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών

Πέντε τεχνητές νησίδες κατάλληλες για φώλιασμα

Συμβατικό τίμημα 5.000

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

4

Συντήρηση Κτιρίου Φορέα Διαχείρισης

[Πρόσκληση]

Υπηρεσίες τρίτων

Χρωματισμός εξωτερικής επιφάνειας κτηρίου, μόνωση υπογείου, επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, επισκευή και χρωματισμός περίφραξης, επισκευή στέγης

Συμβατικό τίμημα 12.850

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

5

Ανανέωση ισχύος ΑΕΠΟ για έργα βελτίωσης υποδομών και εγκαταστάσεων στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού

[Πρόσκληση]

Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών

1. Έκθεση για την ανανέωση της ΑΕΠΟ

2.500

 ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

6

 Προμήθεια βάρκας(γαΐτας) και εξοπλισμός εφοδίων  σκάφους εποπτείας

[Πρόσκληση]

Προμήθεια εξοπλισμού

Υπηρεσίες τρίτων

Μια βάρκα(γαΐτα) εξοπλισμένη με μηχανή, σωστικά κλπ

Συμβατικό τίμημα 5.350

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

7

Αποτύπωση υψομετρικής στάθμης βυθού Βορειας Κλείσοβας και Πλωσταινας για αξιολογηση δυνατοτητας παρεμβασεων ρυθμισης της επικοινωνιας με την θαλασσα

[Πρόσκληση]

Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών

Αποτύπωση της στάθμης του βυθού των δύο συστημάτων προκειμένου να είναι δυνατή η εκτίμηση της μεταβολής που θα προέλθει (πιθανή μείωση βάθους και αποκάλυψη υποστρώματος) με την αποκατάσταση και βελτίωση της επικοινωνίας με την θάλασσα.

Συμβατικό τίμημα 2.600

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΟΛΟ

Αρχικό 45.000

Τελικό 32.250

 

 

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla