Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Θηλαστικά - Ερπετά - Αμφίβια

Θηλαστικά
Απαντώνται τουλάχιστον 15 είδη θηλαστικών και θεωρείται βέβαιο πως συστηματικότερη μελέτη της περιοχής θα αναδείξει την παρουσία ακόμη περισσότερων. Τα πλέον κοινά είδη είναι η Αλεπού (Vulpes vulpes), ο Ασβός (Meles meles), το Κουνάβι (Martes foina) και η Νυφίτσα (Mustela nivalis) που εντοπίζονται κυρίως στους λόφους της περιοχής αλλά και στις καλλιέργειες όπου αυτές συνορεύουν με λόφους και κομμάτια φυσικής βλάστησης.  Ένα από τα θηλαστικά που είναι ιδιαίτερα σπάνιο και αυστηρά προστατευόμενο είναι η Βίδρα (Lutra lutra) που εντοπίζεται βασικά στα δυο ποτάμια Αχελώο και Εύηνο εκεί όπου αυτά διαθέτουν πυκνή κάλυψη φυσικής βλάστησης αλλά και σε ορισμένα ρυάκια όπως και μεγάλα αποστραγγιστικά κανάλια με ικανοποιητική ροή η στάθμη νερών και με αξιόλογη κάλυψη βλάστησης.  Ιδιαίτερα άφθονες είναι και οι νυχτερίδες που ανήκουν τουλάχιστον σε 4 διαφορετικά είδη.

Ερπετά
Στην περιοχή έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 28 είδη ερπετών που περιλαμβάνουν όλα τα είδη χελώνας, δηλαδή τα τρία είδη της ξηράς (Testulo marginata, Testudo hermanni, Testudo graeca), τα δύο του γλυκού νερού (Mauremys caspica και Emys orbicularis) και τη Θαλασσοχελώνα (Caretta caretta), 11 είδη σαυρών και 9 είδη φιδιών.  Τα αμφίβια της περιοχής περιλαμβάνουν τον Πρασινοβάτραχο (Rana epirotica) τον Ελληνοβάτραχο (Rana graeca) στον ποταμό Εύηνο, τον Δαλματοβάτραχο  (Rana dalmatina),  τον  Πρασινόφρυνο (Bufo viridis), τον Θαμνοβάτραχο (Ηyla arborea) και τον κοινό Φρύνο (Bufo bufo).

 

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla