Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Ψηφιακά Δεδομένα

Γεωχωρικά δεδομένα

 • Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-ΕΓΣΑ87down298ΚΒ-.zip(.shp)

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**Η διόρθωση των ορίων του Εθνικού Πάρκου δεν έχει ολοκληρωθεί

Χάρτες

 • Βιοκλιματικός χάρτης της Ελλάδος - Γ.Μαυρομμάτης 1978down61,07MB-.pdf
 • Χάρτης βλάστησης της Ελλάδος - Γ.Μαυρομμάτης 1978down65,83MB-.pdf

Μετεωρολογικά δεδομένα

 • Δεδομένα μετεωρολογικού σταθμού Αιτωλικού από 8/2008 .

Ετήσια-Μηνιαία-Ημερήσια στατιστικά [2008-2009-2010-2011-2012-.zip(pdf)

Μετά απο τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο σύστημα, από τα μέσα του 2012 τα δεδομένα οδηγούνται κατευθείαν στην βάση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 

Εκθέσεις-Σχεδιασμός

 • Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (ΕΠΠΕΡ-2007) down850ΚB-.pdf
 • Έκθεση/αξιολόγηση έργων, μελετών, δράσεων στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού περιόδου 1981-2010*Προτεινόμενες παρεμβάσεις 21-06-2011[Τελική έκθεση]Τελική έκθεση]16,64ΜΒ-.pdf
 • Εκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου ποιότητας νερού με χρήση αυτόνομων ρομποτικών σκαφών στη Λ. Τριχωνίδα down 1,72ΜB-.pdf

Η πρόσβαση του κοινού στη δημιουργηθήσα βάση δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη ακόμη μέσω διαδικτύου παρά μόνο από τις εγκαταστάσεις του Φορέα Διαχείρισης.

Πληροφοριακό υλικό σε ψηφιακή μορφή

 • Πρακτικά Εκδηλώσεων 2008: Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία, Αλιεία (προβλήματα & προοπτικές), Περιβάλλον & κλιματικές αλλαγές στο Εθνικό Πάρκοdown 5,16ΜB-.pdf
 • Λεύκωμα: Διαδρομή στο χρόνο,στο χώρο,στο λόγο,στις τέχνεςdown161,04ΜB-.pdf
 • Πρακτικά Ημερίδας: Τα υγροτοπικά συστήματα ως αναπτυξιακός πόρος της περιφέρειας: Ο τουρισμός στους υγροτόπους/18-02-2012down 2,6ΜB-.pdf
 • Περιοδικό ενημερωτικό τεύχος 1-2 Αβοκέτα-Οκτ 2014down 18,1ΜB-.pdf
 • Περιοδικό ενημερωτικό τεύχος 3-4 Αβοκέτα-Ιαν 2015down 2,2ΜB-.pdf
 • Περιοδικό ενημερωτικό τεύχος 5-6 Αβοκέτα-Ιούν 2015down 3,04ΜB-.pdf
 • Περιοδικό ενημερωτικό τεύχος 7-8 Αβοκέτα-Νοε 2015down 4,52ΜB-.pdf
 • Έντυπα για τα πουλιά down 2,4ΜB-.jpg  down 3,1ΜB-.jpg
 • Έντυπο Χάρτης 2013 down 367KB-.pdf  down 1,51ΜB-.jpg
  Έντυπο Sos χελώνες - Στα ίχνη της Καρέτα down 938KB-.pdf
 • Sos tartarughe -  sulle tracce di caretta down1,28KB-.pdf
 • Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων-Πανίδα down5,85ΜB-.zip   down7,53ΜB-.zip
 • Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων-Χλωρίδα.  Τόμ. 1 down 88,6ΜB-.pdf Τόμ. 2  down89,1ΜB-.pdf
 • Caretta caretta in the Adriatic - Ionian macroregion down 1,31ΜB-.pdf
 • Caretta caretta στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιόνιουdown 1,31ΜB-.pdf
 • Η περιοχή του Μεσολογγίου - Ένας Χάρτης για Οικοτουρισμόdown 1,77ΜB-.pdf
 • The messolonghi region - A map for ecotourismdown 2,03ΜB-.pdf
 • Έντυπο Η πρώτη μου γνωριμία με τα πουλία του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού down 1,85ΜB-.pdf
 • Πρακτικά Ημερίδας: Παρακολούθηση Μεσογειακών Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών: Λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου - Κλείσοβας/04-10-2015 down34,77MB-.pdf
 • Λεύκωμα προγράμματος BIG 2015: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 στη Δυτική Ελλάδαdown 176,07KB-.pdf
 • Φωτογραφικός Άτλας προγράμματος BIG 2016: Παράκτια χλωρίδα & πανίδα της ευρύτερης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικούdown 22,52KB-.pdf
 • Λεύκωμα Προγράμματος BIG 2016: Στοιχεία Βιοποικιλότητας & τοπίου στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικούdown 24,28ΚB-.pdf
 • Πρακτικά Ημερίδας 2016: Ευκαιρίες και Δυνατότητες για το Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού/02-12-2016 down 72,2ΜB-.pdf
 • Η μικροσκοπική Υδρόβια Ζωή στις Υπεράλμυρες λεκάνες  των Αλυκών Μεσολογγίου  down15,6ΜB-.pdf
 • Έντυπο Συμβολή στη διαχείριση μαζικών προσβολών υδρόβιων πουλιών απο λοιμώδη νοσήματα στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού down
 • Έντυπο Ενημέρωση για τον Μυοκάστορα down
 • Βιβλίο Περιλήψεων Διεθνούς Συνάντησης Εργασίας για το Μέλλον των Γυπών στα Βαλκάνιαdown
 • Έντυπο Θαλάσσια χελώνα Caretta caretta Πως μπορώ να βοηθήσωdown1,13ΜB-.pdf
 •  Ηλεκτρονικό αρχείο Ημερίδας "Έναρξη δράσεων του ΦΔΛΜ-ΑΟ στο πλαίσιο της πράξης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ", 30/10/20 part1
 • Ηλεκτρονικό αρχείο Ημερίδας "Έναρξη δράσεων του ΦΔΛΜ-ΑΟ στο πλαίσιο της πράξης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ", 30/10/20 part2
 • Έντυπο Παρακολούθηση Θαλάσσιας χελώνας Kαρέτα (Caretta caretta), Κρασπεδωτής χελώνας (Testudo marginata) και Βίδρας (Lutra lutra) στις προστατευόμενες περιοχές του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων 15,1MB-pdfdown

Μελέτες

 1. Περιβαλλοντική Μελέτη [Τελική ΜΠΕ] 6,8MB-.pdf [Φωτό] 10,73MB-.pdf [Γενική διάταξη έργων] 1.03MBMB-.pdf)  [Αναλυτικά Σχέδια] 22.79MB-.zip(pdf)
 2. Γεωτεχνικές Μελέτες [Παρουσίαση-Αξιολόγηση] 9,16MB-.pdf [Γενικά Σχεδια] 2,35MB-.zip(dwg)
  • [Μελέτη περαταριάς] 1.46MB-.pdf [Σχέδια]110KB-.zip(dwg)
  • [Μελέτη 3ης καμάρας]2.39MB-.pdf [Σχέδια]631KB-.zip(dwg)
 3. Τοπογραφική Μελέτη -Τεύχη  down 1,73MB-.zip -Σχέδια  down 100MB-.zip
 4. Στατική Μελέτη  down 50,8MB-.zip
 5. Πρόδρομη έκθεση υδραυλικών μελετών down 43,6MB-.zip
 6. Οριστική Υδραυλική Μελέτη  down34,5MB-.zip
 7. Σχεδιο Ασφάλειας και Υγείας   down586KB-.zip
 • Αποτύπωση υψομετρική βυθού Βόρειας Κλείσοβας και Πλώστενας για αξιολόγηση δυνατότητας παρεμβάσεων επαναφοράς και ρύθμισης της επικοινωνίας με τη θάλασσα.  (Πράσινο ταμείο 2011 down69KB-.pdf  [Ψηφιακό αρχείο 5,02ΜΒ-.zip
 • Τοπογραφική αποτύπωση υποδομών ιχθυοτροφίων Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού  (Πρασινο ταμείο 2012 down766KΒ-.zip
 • Προκαταρκτική Μελέτη Διαχείρισης Υδάτων Βόρειου τμήματος Ανατολικής Κλείσοβας και Διάνοιξης επικοινωνίας Υδάτων Πλώστενας.  (Πρασινο ταμείο 2012 down14,65ΜΒ-.zip
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λειτουργίας ιχθυοτροφείων λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού down9,55ΜΒ-.zip [Σχετ.Χάρτες] 5ΜΒ-.zip
 • Διερεύνηση των Μηχανισμών Μεταφοράς Φερτών Υλών στο Βορειοδυτικό Τμήμα του Πατραϊκού Κόλπου, με Έμφαση στην περιοχή των Αμμονησίδων Έμπροσθεν των Στομίων των Λιμνοθαλασσών Ανατολικής Κλείσοβας και Θολής (Πράσινο Ταμείο 2013down5.51MB-.pdf
 • Μελέτη των διαδικασιών πιστοποίησης των παραγόμενων τοπικών προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών στην προστατευόμενη περιοχή (Πράσινο Ταμείο 2013down2.19MB-.pdf
 • Διερεύνηση και Βελτίωση της Υδρονομικής Κυκλοφορίας (Ανανέωσης) των Υδάτων στην Περιοχή Νίδοβα, Λ/Θ Αιτωλικού, με Χρήση Αριθμητικού Ομοιώματος Κυκλοφορίας (Πράσινο Ταμείο 2014down3.89MB-.pdf
 • Παρακολούθηση & Σχέδιο Διαχείρισης για τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta στην περιοχή Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού (Interreg-PRO ACT NATURA 2000) FINAL_GRdown26,1MB-.zip     FINAL_ENdown24,2MB-.zip
 • Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης Οικοτόπων και ειδών Χλωρίδας και Πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος, στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (ΕΠΠΕΡΑΑΑ_ΦΑΣΗdown23,6MB-.zip     Β_ΦΑΣΗdown435MB-.zip  Γ_ΦΑΣΗ down333MB-.zip  Δ_ΦΑΣΗ  down265MB-.zip
 • Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης  ειδών Ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος, στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (ΕΠΠΕΡΑΑΑ_ΦΑΣΗdown67,6MB-.zip     Β_ΦΑΣΗdown470MB-.zip  Γ_ΦΑΣΗ down64,4MB-.zip  Δ_ΦΑΣΗ  down327MB-.zip
 • Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης των  λιμνοθαλάσσιων, λιμναίων και ποτάμιων συστημάτων,στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (ΕΠΠΕΡΑΑΑ_ΦΑΣΗdown6,39MB-.zip     Β_ΦΑΣΗdown605MB-.zip  Γ_ΦΑΣΗ down1,7GB-.zip  Δ_ΦΑΣΗ  down838MB-.zip
 • Οριστική Μελέτη Εργων αποχέτευσης-αποστράγγισης αντλιοστασίων D1,D2 D6 και συναφών έργων στις Λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου και Αιτωλικού  (ΕΠΠΕΡΑΑ)
 1. Υδρο-Γεωτ Αξιολόγησηdown 43,8ΜΒ-.zip
 2.  Οριστική Η/Μ Μελέτηdown 15,3MΒ-.zip
 3.  Οριστική Μελέτη down168MΒ-.zip
 4.  Τεύχη Δημοπράτησης down2,12MΒ-.zip
 5.  Τεύχος γεωτεχνικών υπολογισμών down74,8MΒ-.zip
 6.  Τοπογραφική Μελέτη down37,6MΒ-.zip
 • Προτεινόμενα έργα περιβαλλοντικής υποδομής στο πλαίσιο της «Διαδρομής Φύσης & Πολιτισμού (Ιδία χρηματοδότηση)[Τεχνική Έκθεση] 4,6MB-.pdf [Πίνακας [Χάρτης] 4,7MB-.jpg Συγκεντρωτικός Πίνακας Μελετώνdown118ΚΒ-pdf
 • Δελτίο Στοιχείου Αϋλης Πολιτιστικής κληρονομιάς "Παραδοσιακή Αλιεία Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού"downpdf
 • Θηλαστικά, Ερπετά & Αμφίβια στον χώρο της Αλυκής "Άσπρης" Μεσολογγίου [Έρευνα πεδίου 2016-2017]down1,58-.pdf 
 • Εκτίμηση της κατάστασης του πληθυσμού της Κρασπεδωτής χελώνας (Testudo marginata) με τη μέθοδο της Σύλληψης-Επανασύλληψης στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων[Περίληψη]-(Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν μετά από αίτηση την πλήρη μελέτη στη βιβλιοθήκη του Φορέα )
 • «Καταγραφή κατανομής και πυκνότητας παρουσίας της βίδρας (Lutra lutra) στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων» 2021down
 • Περιβαλλοντική παρακολούθηση προστατευόμενων ειδών "Τμήμα 1: Εντοπισμός και χαρτογράφηση φωλεοποίησης θαλάσσιων χελωνών (Caretta caretta)" 2021down

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

 • Έρευνα-Έκθεση down839ΚB-.pdf
 • Φυλλάδιο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης down1.23MB-.pdf
 • Φυλλάδιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  down1.95MB-.pdf
 • Σεμινάριο Εκπαιδευτικών "Στο Σχολείο της Φύσης"  down2,89MB-.pdf

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla