Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου είναι η πληροφόρηση του κοινού και ιδιαίτερα των νέων ατόμων για τα χαρακτηριστικά και τις αξίες του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, την λειτουργική σύνδεση των οικοτόπων και την ανθρώπινη παρουσία στο χώρο. Μέσα από μια σειρά ενεργειών το Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης προσπαθεί να εκπληρώσει τον ρόλο του αυτό συνδυάζοντας τις δράσεις του με εκπαιδευτικά βραχυχρόνια προγράμματα μαθητών και νέων πάνω στα περιβαλλοντικά ζητήματα

Α. Ξενάγηση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης
Στο Κέντρο Πληροφόρησης  (ΚΠΠ) υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη έκθεση, με μακέτα της περιοχής του Εθνικού Πάρκου και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, στην οποία οι μαθητές ενημερώνονται
1)για τα χαρακτηριστικά και τις αξίες του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, την λειτουργική σύνδεση των οικοτόπων και την ανθρώπινη παρουσία στο χώρο, καθώς και
2)για το καθεστώς προστασίας και τους Φορείς διαχείρισης  (αναγκαιότητα – ρόλος – στόχοι).
Στο τέλος κάθε ενημέρωσης τους διανέμονται ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες του Φορέα.

B. Επισκέψεις Πεδίου & Παρατήρηση Πτηνών
Οι εκδρομές πεδίου συνοδεία στελεχών του Φορέα μαζί με ορνιθοπαρατήρηση, γίνονται κατόπιν συνεννόησης στις περιοχές: 1) λιμνοθάλασσα Θολής, 2) Δυτική Κλείσοβα, 3) Δυτική Νίδοβα, 4)Αλυκές, 5)στην λίμνη Λυσιμαχεία και 6)στο Δάσος του Φράξου. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το "Ενδεικτικό Πρόγραμμα Ξεναγήσεων"

Γ. Ενημέρωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας  & Φοιτητών Σχολών Περιβαλλοντικής Κατεύθυνσης 
Στα πλαίσια δράσεων ενημέρωσης εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας & Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και φοιτητών σχολών περιβαλλοντικής κατεύθυνσης ο Φορέας οργανώνει και συμμετείχε σε
Α)Επιμορφωτικά Σεμινάρια Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
1)Αναγνώριση πεδίου και ενημέρωση για την Οικολογική και διαχειριστική κατάσταση της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου,
2)Επίσκεψη σε Διβάρια και ενημέρωση για τρόπο λειτουργίας του και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν,
3)Ενημέρωση για την ορνιθοπανίδα της περιοχής μαζί με παρακολούθηση της μέσω τηλεσκόπιων και
4)Διεξαγωγή φυσικοχημικών μετρήσεων και σχετική παρουσίαση των αποτελεσμάτων).
Β) Ημερίδες
(π.χ. παρουσίασης των πουλιών της Ελλάδας και ιδιαίτερα του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου).

Δ. Βοήθεια με παροχή υλικού και τεχνογνωσίας σε Περιβαλλοντικά προγράμματα/δράσεις  σχολείων/φορέων/οργανισμών

  1. Δανειστική Βιβλιοθήκη
  2. Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
  3. Παρουσιάσεις/ομιλίες από στελέχη του Φορέα

Ε. Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση  Πολιτών εντός και εκτός νομού
1)Συμμετοχή σε κοινές εκδηλώσεις, μαζί με φορείς άλλων προστατευόμενων, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  πολιτών.
2)Συμμετοχή σε Εκθέσεις  Τοπικές και Εθνικές

Στ.Διοργάνωση Δράσεων στα πλαίσια Εορτασμού Παγκόσμιων Ημερών Περιβαλλοντικού Χαρακτήρα
Είναι γεγονός πως ορισμένες ημέρες του χρόνου έχουν καθιερωθεί παγκοσμίως ως ημέρες κατά τις οποίες οι άνθρωποι θυμούνται και τιμούν ένα σημαντικό γεγονός και ενημερώνονται, ευαισθητοποιούνται για ζητήματα μείζονος σημασίας. Αρκετές από αυτές έχουν να κάνουν με το Περιβάλλον, στα πλαίσια εορτασμού των οποίων ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου διοργανώνει, ή/και συνδιοργανώνει με άλλους Φορείς, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κόσμου.
Ενδεικτικές Παγκόσμιες Ημέρες με Περιβαλλοντικό Χαρακτήρα:
1.Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων - 02 Φεβρουαρίου
2.Διεθνής Ημέρα της Γης – 20 Μαρτίου
3.Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας – 21 Μαρτίου
4.Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό -  22 Μαρτίου
5.Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας – 23 Μαρτίου
6.Ημέρα της Γης – 22 Απριλίου
7. Ευρωπαϊκή Μέρα Natura2000 - 21 Μαΐου
8.Παγκόσμια Ημέρα για τη Βιοποικιλότητα - 22 Μαΐου
9.Παγκόσμια Ημέρα Χελώνας  - 23 Μαΐου
10.Ευρωπαϊκή Ημέρα των Πάρκων – 24 Μαίου
11.Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος - 05 Ιουνίου
12.Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών – 08 Ιουνίου
13.Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών Ανέμου – 15 Ιουνίου
14.Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας - 17 Ιουνίου
15.Παγκόσμια Ημέρα Ιθαγενών – 09 Αυγούστου
16. Ημέρα Προστασίας Γυπών - Πρώτο Σάββατο του Σεπτέμβρη
17. Παγκόσμια Ημέρα Παρυδάτιων Πουλιών - 06 Σεπτεμβρίου
18. Διεθνής Ημέρα για τη Διατήρηση της Στοιβάδας του Όζοντος  - 16 Σεπτεμβρίου
19.Του Εθελοντικού Καθαρισμού των Ακτών - 18 Σεπτεμβρίου
20.Διεθνής Ημέρα Ειρήνης – 21 Σεπτεμβρίου
21.Ευρωπαική Ημέρα Μετακινήσεων (χωρίς Αυτοκίνητο) – 22 Σεπτεμβρίου
22.Της Γιορτής των Πουλιών - Πρώτο ΣΚ του Οκτωβρίου
23.Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων - 04 Οκτωβρίου
24.Της Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών - 13 Οκτωβρίου
25.Παγκόσμια Ημέρα Ακτών - 24 Οκτωβρίου
26.Παγκόσμια Ημέρα για την Παρεμπόδιση του Περιβάλλοντος στον Πόλεμο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις - 06 Νοεμβρίου
27.Παγκόσμια Ημέρα Βουνού – 11 Δεκεμβρίου

 

 Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Α. Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου για χρήση του σε επισκέψεις στο ΚΠΠ ή σε εκδηλώσεις του Φορέα
1. Φυλλάδιο Παρατήρησης Πτηνών: "Μεταναστεύοντας στην Λιμνοθάλασσα"
2. Φυλλάδιο "Χάρτης του Εθνικού Πάρκου" , έκδοσης 2013
3. Φυλλάδιο για την Προστασία της Caretta- Caretta "Sos χελώνες - Στα ίχνη της Καρέτα"
4. Φυλλάδιο "Caretta caretta στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιόνιου"
5. Τα αποτελέσματα της Έρευνας σε μαθητές στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΚ ΙΙ με τίτλο  «Στο σχολείο της φύσης» καθώς και τα φυλλάδια που δημιουργήθηκαν για την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
6. Το βιβλίο του Σεμιναρίου για Εκπαιδευτικούς 2008 "Στο σχολείο της φύσης" Τα περιοδικά "Αβοκέτα" του Φ.Δ./Λ.Μ.
7. Τα περιοδικά "Αβοκέτα" του Φ.Δ./Λ.Μ.Videos του Φ.Δ./Λ.Μ. για το Εθνικό Πάρκο
8. Videos του Φ.Δ./Λ.Μ. για το Εθνικό Πάρκο Video του προγράμματος PRO.ACT.NATURA 2000 για την Caretta-Caretta
9. Video του προγράμματος PRO.ACT.NATURA 2000 για την Caretta-Caretta Ψηφιακή έκδοση του Λευκώματος του Φ.Δ./Λ.Μ.
10. Ψηφιακή έκδοση του Λευκώματος του Φ.Δ./Λ.Μ.
11. Παιχνίδια για παιδιά: Υλικό για Δημοτικό, Υλικό για Γυμνάσιο, Παιχνίδι Περιήγησης,  κτλ Πάζλ με φωτογραφίες της περιοχής
12. Πάζλ με φωτογραφίες της περιοχής
13. Φωτογραφικό υλικό

Β. Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης άλλων Φορέων Διαχείρισης, Οργανισμών, ΜΚΟ κ.α. που υπάρχει στην βιβλιοθήκη του Φορέα για χρήση σε επισκέψεις στο ΚΠΠ ή σε άλλες σχολικές εκδηλώσεις
Στην βιβλιοθήκη του Φ.Δ./Λ.Μ. μπορείτε να βρείτε και να δανειστείτε εκπαιδευτικό υλικό για προγράμματα που αφορούν το Περιβάλλον, όπως βιβλία, περιβαλλοντικές βαλίτσες και οδηγούς διαφόρων Φορέων και Οργανισμών, όπως για π.χ. του ΕΚΒΥ (Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων), της WWF, του ΑΡΧΕΛΩΝ και της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.

 

 Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος επίσκεψης στο ΚΠΠ, συνδιοργάνωσης ή/και συμμετοχής σε δράσεις περιβαλλοντικού περιεχομένου, δανεισμού βιβλίων και υλικού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη του Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης κα Μαλβίνα Καρανίκα στο τηλέφωνο/φαξ 2632055094 ή με αποστολή email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla