Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Xρηματοδότηση του Φορέα

Η κύρια χρηματοδότηση του Φορέα Διαχείρισης προέρχεται απο Ευρωπαϊκούς κοινοτικούς πόρους (ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡ & ΕΠΠΕΡΑΑ) και απο εθνικούς πόρους (Πράσινο Tαμείο).

Παράλληλα ο Φορέας υλοποιεί ένα Ευρωπαϊκό διακρατικό πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα-Ιταλία [ProAct Natura 2000] για την προστασία της χελώνας Caretta caretta, ενώ στα αμέσως επόμενα σχεδιά του είναι η κατάθεση πρότασης για συμμετοχή σε πρόγραμμα LIFE με αντικείμενο την προστασία οικοτόπων και ειδών. Interreglogo

prasino tameiologoepperaa

Τεχνικά Δελτία ΕΠΠΕΡ-ΕΠΠΕΡΑΑ

Τενικό Δελτίο - ΕΠΠΕΡ (2000-2006) - Κατάλογος υποέργων

Τεχνικό Δελτίο - ΕΠΠΕΡΑΑ (2007-2013) - Κατάλογος υποέργων

 

Τεχνικά Δελτία Πράσινου Ταμείου

Τεχνικό Δελτίο 2011

Τεχνικό Δελτίο 2012

Τεχνικό Δελτίο 2013

Τεχνικό Δελτίο 2014

 

Τεχνικό Δελτίο Interreg-ProAct Natura 2000

Τεχνικό Δελτίο-Πίνακας Δράσεων

 

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla