Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Περιοχές Natura 2000

 Περιοχές Natura 2000 που εντάσσονται στο Εθνικό Πάρκο

A/A

Όνομα Τόπου

Κατηγορία

Κωδικός

Έκταση (Ηα)

1

Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, Εκβολές Ευήνου, Νήσοι Εχινάδες, Νήσος Πεταλάς

ΤΚΣ (SCI )

GR2310001

35.588

2

Όρος Βαράσοβα

ΤΚΣ (SCI )

GR2310005

1.446

3

Λίμνη Λυσιμαχία

ΖΕΠ (SPA)

GR2310013

2.275

4

Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, Εκβολές Ευήνου, Νήσοι Εχινάδες, Νήσος Πεταλάς, Δυτ. Αράκυνθος, Στενά Κλεισούρας

ΖΕΠ (SPA)

GR2310015

44.184

Περιοχές Natura 2000 αρμοδιοτήτων Φ.Δ./Λ.Μ.-Α.Ο. εκτός Εθνικού Πάρκου

A/A

Όνομα Τόπου

Κατηγορία

Κωδικός

Έκταση (Ηα)

1

Λίμνη Οζερός

ΤΚΣ (SCI )

GR2310008

1296

2

Λίμνη Αμβρακία

ΤΚΣ (SCI )

GR2310016

1960

3

Λίμνες Λυσιμαχία-Τριχωνίδα

ΤΚΣ (SCI)

GR2310009

14.349

4

Όρος Παναιτωλικό

ΤΚΣ (SCI)

GR2310004

19.114

5

Όρος Αράκυνθος & Στενά Κλεισούρας

ΤΚΣ (SCI)

GR2310010

13.303

6

Ακαρνανικά Όρη

ΖΕΠ (SPA)

GR2310011

5.122

 Για να δείτε το Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων μιας Περιοχης Natura πατήστε στον κωδικό αυτής

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla