Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Συγκρότηση επιτροπών - ομάδων εργασίας

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

2. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (Προμηθειών)

3. Επιτροπή Παραλαβής (Παροχή Υπηρεσιών)

  απαρτίζονται απο τους εξής :

       Τακτικά μέλη

 • Ι.Κασβίκης (Πρόεδρος)
 • Ι.Σελιμάς
 • Ν.Παλαιός

        Αναπληρωματικά μέλη

 • Κ.Γιαννόπουλος (Πρόεδρος)
 • Ν.Φραγκούλης
 • Ν.Μπαλαμπάνης

4.  Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων

   απαρτίζεται απο τους εξής :

       Τακτικά μέλη

 • Σ.Χρυσόπουλος (Πρόεδρος)
 • Μ.Καρανίκα
 • Κ.Κουτσογιάννη

 Αναπληρωματικά μέλη

 • Κ.Παπακωνσταντίνου (Πρόεδρος)
 • Π.Δρούγας
 • Απ.Τζογάνης

Υπεύθυνη για την γραμματειακή υποστήριξη των επιτροπών χωρίς δικαωμα ψήφου ορίζεται η Κα Δράκου Αρετή.

 ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση Ειδικής Έκθεσης για την κατάθεση Πρότασης Θεσμοθέτησης του "Βελανιδοδάσους Ξηρομέρου" ως Προστατευόμενο Τοπίο.

 Μέλη Ομάδας

1. Κωνσταντίνος Μαντζανάς, Δρ Δασολόγος ΑΠΘ (Συντονιστής της Ομάδας και κύριος Συντάκτης)

2. Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

3. Ιωάννης Καζόγλου, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

4. Αναστασία Παντέρα, Καθηγήτρια Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

5. Αντρέας Παπαδόπουλος, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

6. Φώτης Περγαντής, Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων

7. Φίλιππος Σαμαλέκος, Δημοτικός Σύμβουλος, Τομέας Περιβάλλοντος Δήμου Ξηρομέρου

8. Γιάννης Σελιμάς, Μ.Sc. Περιβαλλοντολόγος, Συντονιστής Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων

9. Απόστολος Τζογάνης, Μέλος του Συλλόγου Φίλων Βελανιδιάς

10. Ρήγας Τσιακίρης, Δρ Δασολόγος, Δασαρχείο Ιωαννίνων

 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ [λήψη]

 

  Ομάδα εργασίας για τη σύνταξη πρόδρομου Επιχειρησιακού Σχεδίου

Μέλη Ομάδας

1. Αναγνόπουλος Ν. (Πρόεδρος Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης Λ/Θ Μεσολογγίου)

2. Κρασακοπούλου Ε. (Ειδική επιστήμονας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης Λ/Θ Μεσολογγίου)

3. Κουτσικόπουλος Κ. (Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Πάτρας)

4. Ζαχαρίας Ιερόθεος (Καθηγητής Τμ. Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Παρ. Αγρινίου)

5. Μπούρος Κ. (Μηχανικός, Διευθυντής ΓΟΕΒ Αχελώου)

6. Χρυσόπουλος Σ. (Δασολόγος Φορέα Διαχείρισης)

7. Ρούσση Α (Γεωλόγος Φορέα Διαχείρισης)

8. Ψαράκης Ι. (Αντινομάρχης, μέλος Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης)

9. Δημητρίου Ε. (Ιχθυολόγος, Προϊστάμενος Δ/νσης Αλιείας Αιτωλ/νίας)

10. Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Αλιευτικών Συλλόγων Δ. Ελλάδας

11. Περγαντής Φώτης (Βιολόγος-Περιβαλλοντολόγος)

 

Το αντικείμενο της ομάδας εργασίας έχει ως ακολούθως:

1. Συγκέντρωση και συνοπτική παρουσίαση των βασικών δημόσιων έργων και δράσεων που υλοποιήθηκαν στα όρια του υγροβιότοπου (δηλ. δημόσια έργα για το περιβάλλον και την αλιεία στα πλαίσια των ΠΕΠ ή άλλων προγραμμάτων έως σήμερα) και συνέβαλαν στη διαμόρφωση της υπάρχουσας κατάστασης στην περιοχή, ανεξάρτητα αν υλοποιήθηκαν ως έργα και δράσεις της Νομαρχίας, της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας ή του Φορέα.

2. Αποτίμηση των αποτελεσμάτων και αξιολόγηση της αξιοποίησής τους όπου υπάρχει δυνατότητα

3. Διαμόρφωση των προτεραιοτήτων

• Καταγραφή εν δυνάμει αναγκαίων έργων και κατάταξή τους με κριτήρια προτεραιοτήτων που θα την αιτιολογούν (αναγκαιότητα, κόστος, πηγή χρηματοδότησης, ωριμότητα, αξιοποίηση υποδομών που δημιουργήθηκαν)

• Αναγκαίες μελέτες διοικητικού (ωρίμανση έργων) ή επιστημονικού χαρακτήρα άμεσης χρηστικότητας με κριτήρια προτεραιοτήτων που θα τις αιτιολογούν

• Ενέργειες δημοσιοποίησης ή διάθεσης στο κοινό των προϊόντων εκτελεσθέντων έργων του Φ.Δ. (π.χ. βάση δεδομένων βιβλιογραφίας και μελετών)

• Στο σχέδιο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται συνολικά οι περιοχές του εθνικού πάρκου και εκτός λιμνοθάλασσας και ιδιαίτερα το όλο σύστημα αρδευτικών καναλιών, ποταμών κλπ.

• Να περιληφθεί, σε σχέση με τα παραπάνω, ειδική αναφορά για τις δυνατότητες αυτοχρηματοδότησης του Φ.Δ. λαμβανομένου υπ’ όψη του νομικού πλαισίου

 

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla