Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ - ΕΣΠΑ (2007-2013) - Κατάλογος υποέργων

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟY ΔΕΛΤΙΟY ΕΣΠΑ (2007-2013)-EΠΠΕΡΑΑ:Αξονας προτερεότητας 09/Προστασία Φυσ. Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας - Πράξη: Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου -Αιτωλικού και Εχινάδων Νήσων.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Αυτεπιστασία

1.370.781,49

ΠΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

2.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ D1,D2,D6 ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

μελέτη

Αρχικό 730.000,00 Συμβατικό 583,917,90 Τελικό 592.102,30

ΠΡΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

3.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 92/43 ΚΑΙ 79/409

υπηρεσία

400.000,00

ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΕΡΓΑ 15-16-17

4.

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

υπηρεσία

80.000,00

ΜΗΔΕΝΙΣΤΗΚΕ

7.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

υπηρεσία

108.000,71

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

14.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ν.Δ. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

μελέτη

286.067,43

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

15.

 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ

υπηρεσία

 105.000,00

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

16.

 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

υπηρεσία  145.000,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
17. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ υπηρεσία  83.640,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
  ΣΥΝΟΛΟ   2.690.591,93  

 

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla