Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Τεχνικό δελτίο Πράσινου Ταμείου 2013

ΥΠΟΕΡΓΑ

Τίτλος Υποέργου Είδος Υποέργου Προϋπολογισμός Παρατηρήσεις
Δράση για την ανάκαμψη του πληθυσμού των Πελαργών στην Παραχελωίτιδα Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης 5000  ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ
Δράση για τη δημογραφική ανάκαμψη του απειλούμενου πληθυσμού των Κιρκινεζιών στο Μεσολόγγι και την Παραχελωίτιδα Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης 5000  ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ
Επισκευή Κτιρίου του Φορέα Διαχείρισης Εργολαβία Συμβατικό ποσό 7.990  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Διερεύνηση των μηχανισμών μεταφοράς φερτών υλών στο βορειοδυτικό τμήμα του Πατραϊκού Κόλπου, με έμφαση στην περιοχή των αμμονησίδων έμπροσθεν των στομίων των Λ/Θ ανατολικής Κλείσοβας και Θολής Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης Συμβατικό ποσό 11.900 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Συμμετοχή προσωπικού ΦΔΠΠ σε εκπαιδευτικά προγράμματα Αυτεπιστασία 2000 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Μελέτη των διαδικασιών πιστοποίησης των παραγόμενων τοπικών προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών στην προστατευόμενη περιοχή Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης  Συμβατικό ποσό  3.400 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Προμήθεια δυο(2) αυτόματων καταγραφικών στάθμης, αγωγιμότητας & θερμοκρασίας για την παρακολούθηση των νερών της λιμνοθάλασσας Προμήθειες Συμβατικό ποσό 3.349,29 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla