Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών για «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του εκθεσιακού περιεχομένου του Κέντρου Πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού»

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών για «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του εκθεσιακού περιεχομένου του Κέντρου Πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/06/2021 και ώρα 13:00 και η διαδικασία διενεργείται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/15j86zhW1dR6zwZaSezK6lQWhLYQYDALc/view?usp=sharing

Για να δείτε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1P_Bls3sfdKfBVZdxKQmvyTk4IK6EKVl8/view?usp=sharing

Για να δείτε το Παράρτημα ΙΙ πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1IB85-pi_Rmqc1rgwAQZB5317BnhYFLMC/view?usp=sharing
Για να δείτε το Παράρτημα ΙII πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/12oMpZjdHuEWU-FjpKzKH_IXgEcG5Hkha/view?usp=sharing
Για να δείτε το Παράρτημα IV πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1ZnDcE1I_k7f9S-ZOg5zrmy9vBYanMvWw/view?usp=sharing

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla