Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών για "Υπηρεσίες Παρακολούθησης Προστατευταίων Αντικειμένων

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών για "Υπηρεσίες Παρακολούθησης Προστατευταίων Αντικειμένων"

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31/05/2021 και ώρα 10.00 και η διαδικασία διενεργείται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/15RtFQU_aVe79P8eoWskgEsusTC1w6UzG/view?usp=sharing

Για να δείτε την περίληψη της πρόσκλησης πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1dQg6Gsz6TstSC3-UwnR5e-Tp53hjJhmo/view?usp=sharing

Για να δείτε το Παράρτημα ΙΙΙ πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/10_ulaeCYjOZ0mbf4_8b-PIswL4TQaCMR/view?usp=sharing

Για να δείτε το Παράρτημα ΙV πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1vq4eI2D0zzsJg7vbHtdjRCbY25jbVV5A/view?usp=sharing
Για να δείτε το Παράρτημα V πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1gDaqpjKG7WZo-PXsIMKfivgU4c62Q2Ud/view?usp=sharing
Για να δείτε το Παράρτημα VΙ πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1xbq44-AR2n7cO2VnqjGIcjnS1MIGVlBe/view?usp=sharing
Για να δείτε το Παράρτημα VΙΙ πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1yIy7Mvh7EmiRQzGxjQ2iIg9CGaNN2KBt/view?usp=sharing
Για να δείτε το Παράρτημα VΙΙΙ πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1Pf1KTENVLEshwTPCS7a-HjwcBICx1Cqw/view?usp=sharing

 

 

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla