Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Διευκρίνιση για την Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Υπηρεσιών για την εφαρμογή των δράσεων Π.4.4 Βελτίωση της αναπαραγωγικής δραστηριότητας του Κιρκινεζιού (Falco naumani) & Π.4.3 Βελτίωση αναπαραγωγής και παρακ. λευκών πελαργων

Διευκρινίζεται ότι η εκτιμώμενη αξία κάθε παραδοτέου ακολουθεί τις τιμές από το Μέρος Α - Παραδοτέα και εκ παραδρομής έχουν εισαχθεί στο Μερος Β αντιστρόφως. Για το Παραδοτέο Α η καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ είναι 4.838,71 ευρώ ενώ για το Παραδοτέο Β είναι 8.064,52 ευρώ. Ο συνολικός προυπολογισμός του έργου παραμένει αμετάβλητη.

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla