Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Υπηρεσιών για: «Συμπληρωματική Φύλαξη Αργυροπελεκάνων στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού»

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για σύμβαση Ανάθεσης Υπηρεσιών για «Συμπληρωματική Φύλαξη Αργυροπελεκάνων στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η φύλαξη των αποικιών των Αργυροπελεκάνων για τρία έτη με σκοπό την αποτροπή όχλησης του είδους από ανθρώπινο παράγοντα και σύνταξη σχετικής έκθεσης αναφοράς ανά έτος με ειδικό πρωτόκολλο καταγραφής συμβάντων. Οι αποικίες των Αργυροπελεκάνων στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου διαχωρίζονται σε δύο περιοχές. Οι περιοχές όπου και συναντιέται η αναπαραγωγική διαδικασία είναι η κεντρική λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και η λιμνοθάλασσα της δυτικής Κλείσοβας.

Η ειδική φύλαξη που προτείνεται θα αποτελέσει συμπληρωματική της υφιστάμενης που διενεργείται περιστασιακά από τον Φορέα και που με την δράση θα πραγματοποιείται καθημερινά ιδιαίτερα τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες που την δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχει ιδιαίτερο κενό. Το εν λόγω πρόγραμμα θα διαρκέσει έξι μήνες ανά έτος (όσο δηλαδή η αναπαραγωγική διαδικασία στο Εθνικό Πάρκο) σε συνολικό διάστημα τριών αναπαραγωγικών ετών.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/11/2020 και ώρα 12:00

Για την πλήρη διακήρυξη πατήστε [ΕΔΩ]

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla