Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών για: «Δημιουργία βάσης δεδομένων για θέματα αρμοδιότητας και ενδιαφέροντος του Φ.Δ.»

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών για: «Δημιουργία βάσης δεδομένων για θέματα αρμοδιότητας και ενδιαφέροντος του Φ.Δ.»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/05/2020 και ώρα 12:00

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1f_bODHsy7f1t4nIwbfywMsbIB4gHzn_4
Για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1xQb8JQ-AxW0yddcQFDREu2FprNoy1OFj
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1GE1ldlf1r6ySyima8d9p0fMi1Hzp4Aqt

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla