Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Mammals - Reptiles - Amphibians

 

Amphibians

The amphibians of the region include the Epirus Frog (Rana epirotica) the Greek Stream Frog (Rana graeca) at Evinos River, the Agile Frog (Rana dalmatina), the European Green Toad (Bufo viridis), the European Tree Frog (Iyla arborea ) and the Common Toad (Bufo bufo).

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla