Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Όρος Τσέρκα (Ακαρνανικά Όροι)

          Όρος Τσέρκα (Ακαρνανικά Όροι)

Κατηγορία Τόπου: Βιότοπος                               NATURA Κωδικός Τόπου GR2310011
Έκταση: 5096.43 ha                                          Χερσαία Έκταση: 5096.43ha
Συνολική Περίμετρος: 38.8 km
Μέγιστο Υψόμετρο: 1141.0 m

Το Όρος Τσέρκα ή αλλίως Ακαρνανικά Όρη, εκτείνεται νότια του Αμβρακικού κόλπου. Η περιοχή κυριαρχείται από ανοικτά δάση Quercus, μακί και φρύγανα.
Πρόκειται για μια σημαντική περιοχή για είδη που χαρακτηρίζουν ανοικτά ορεινά οικοσυστήματα. Τα πουλιά αναπαραγωγής περιλαμβάνουν ορισμένα είδη στην Ευρώπη που είναι περιορισμένα (όταν εκτρέφονται) στο μεσογειακό βιολογικό περιβάλλον. Τα είδη ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν: Όρνιο (Gyps fulvus), Φιδαητός (Circaetus gallicus), Χρυσαετός (Aquila chrysaetos), Σπιζαητός (Hieraaetus fasciatus) και Μεσοτσικλητάρα (Dendrocopus medius)

Αξιόλογα Πτηνά

Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Anthus spinoletta littoralis (Νεροκελάδα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis spinus (Λούγαρο)
Cercotrichas galactotes (Κουφαηδόνι)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla