Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Παρατήρηση φαινομένου θνησιμότητας ιχθύων στη λιμνοθάλασσα Αιτωλικού στις 06-11-19 από το ΕΛΚΕΘΕ και το ΦΔ/ΛΜ - ΑΟ

Κατά τη διάρκεια δειγματοληψίας, την Τετάρτη στις 06-11-2019, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας για τα Μεταβατικά Ύδατα στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, που έκανε το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με τη βοήθεια του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων, παρατηρήθηκε φαινόμενο θνησιμότητας ψαριών.

 

Παρακάτω o πίνακας μετρήσεων αλατότητας και διαλυμένου οξυγόνου σε κεντρικό σταθμό της λιμνοθάλασσας (Ν38.46755611, Ε21.33111857) σε δύο βάθη, όπου καταγράφεται η έντονη πτώση του διαλυμένου στο νερό οξυγόνου στα 7 μέτρα βάθος.

Βάθος (m)

Θερμοκρασία (oC)

Αλατότητα

Διαλ/μενο Ο2 (%)

Διαλ/μενο Ο2 (mg/l)

Επιφάνεια

21.47

17.40

102.90

8.21

7m

21.48

18.06

33.0

2.63

Γενικότερα, το οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού είναι ένα κλειστό και εύθραυστο οικοσύστημα, το οποίο εύκολα οδηγείται σε δυστροφικές κρίσεις. Ο μηχανισμός, ο οποίος προκαλεί τις δυστροφικές κρίσεις σχετίζεται µε τον φυσικό ευτροφισμό που παρατηρείται σε ημίκλειστα ή κλειστά οικοσυστήματα µε όχι καλή κυκλοφορία των νερών.

Η έλλειψη ανανέωσης και καλής κυκλοφορίας των νερών στο Αιτωλικό καθώς οι υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων που προέρχονται από επιφανειακές απορροές επιτείνουν το πρόβλημα, που καταλήγει σε έλλειψη οξυγόνου και παραγωγή υδρόθειου, το οποίο δημιουργεί θανατηφόρες συνθήκες για τα ζώα που ζουν σε νερά υπερκείμενα των ανοξικών ιζημάτων. Οι ανωτέρω μη ευνοϊκές συνθήκες σε συνδυασμό µε τον εγκλωβισμό των ψαριών στην λιμνοθάλασσα Αιτωλικού, συχνά καταλήγουν σε µμαζικούς θανάτους των ψαριών.

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla