Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Προειδοποίηση για την παρουσία Μυοκαστόρων στους υγρότοπους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί το μυοκάστορα ως ένα από τους πιο επικίνδυνους εισβολείς στην Ευρώπη λόγω της μεγάλης προσαρμοστικότητας του, της αναπαραγωγικής του ικανότητας και των καταστροφών που προκαλεί στις νέες περιοχές στις οποίες εγκαθίσταται.
Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και άμεσης αντίδρασης κατά των ξένων ειδών στο πρώιμο στάδιο της εισβολής, μόλις δηλαδή πρωτοεμφανιστούν σε μια περιοχή, καθόσον, πέραν της αποτελεσματικότητας της πρώιμης αντίδρασης, είναι και πολύ πιο οικονομική σε σχέση με την αντιμετώπιση των ξένων ειδών μετά τη μόνιμη εγκατάστασή τους στην περιοχή.
Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων συνέταξε οδηγό αναγνώρισης του μυοκάστορα στους υγροτόπους ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να ενημερώσουν τον Φορέα σε περίπτωση θέασης του, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την έγκαιρη ανίχνευση και παρακολούθηση του πληθυσμού τους.

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla