Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ενδιαφέροντα είδη χλωρίδας

Στην περιοχή της Βαράσοβας - Μεσολογγίου - Αιτωλικού αναφέρονται τα παρακάτω ειδή, τα οποία είναι ενδημικά ελληνικά (Ελ), ενδημικά μικρότερων ή μεγαλυτέρων περιοχών (Ε) ή σπάνια στην περιοχή. Τα ενδημικά της Δυτ. Ελλάδας σημειώνονται με (Εδ) και της Νότιας με (Εv).

 

(Ε)       Alkanna orientales (Ν. Ελλάδα και Ν.Δ. Ασία). Βρίσκεται σε βράχια κοντά στο   Μεσολόγγι και στη Βαράσοβα.

(Εν)     Campanula drabifolia (Ν. και Αν. Ελλάδα). Βρίσκεται σε φρύγανα κλπ. κοντά στο Μεσολόγγι και στους πρόποδες της Βαράσοβας.

(Εδ)    Centaurea alba ssp. heldreichii (Δυτ. Ελλάδα). Βρίσκεται σε ασβεστολιθικούς βράχους της Βαράσοβας κοντά στη θάλασσα (Κρυονέρι) 

(Εδ)    Centaurea niederii (Δυτ.Ελλάδα. Σε βράχια βορείως του Αιτωλικού.

(Εν)     Centaurea spruneri (Ν.Δ. Ελλαδα και Ν. Αλβανία) Centaurium maritimum Γενικά φυτό κοινό αλλά πάντοτε σποραδικό και σπάνιο, Σε αμμουδιές και λιβάδια. Fraxinus exelsior Γενικά σπάνιο σε δάση

(Ε)       Galium intricatum (Ελλάδα και Ν. Αλβανία) Σε φρύγανα και ανοικτα πετρώδη μέρη της Βαράσοβας.

(Εν)     Inula parnassica (K.& N. Ελλάδα). Σε βράχια των ορεινών ζωνών.

(Εδ)    Petrorhagia fasciculata (Δυτ. Ελλάδα). Σπάνιο σε πετρώδη μέρη.

(Εν)     Ptilostemon gnaphaloides (Ν. Ελλάδα & Κρήτη). Σε βράχια της Βαράσοβας.

(Ελ)     Reseda tymphaea. (Ελλάδα, κυρίως Δυτ.). Σπάνια σε χαλικώδη και βραχώδη μέρη της Βαράσοβας.

             Ruta montana Σπανιότατο σε ξηρούς λόφους.

(Εν)     Silene squamigera (K. & N. Ελλάδα). Σπάνιο σε πετρώδη μέρη.

(Ε)       Silene ungeri (Βαλκανική). Σε θαμνωνες και βραχολειβαδα του Αιτωλικού.

             Scrophularia heterophylla (Κ. & Ν. Ελλάδα, Ιόνιο, Αιγαίο)

(E)      Scabiosa tenuis (Β. Δ. & Κ. Ελλάδα, Αλβανία)

(Ελ)     Smyrnium orphanidis (Ελλάδα, Αιγαίο). Σπάνιο σε χαλικώδη και φρυγανώδη μέρη της Βαράσοβας.

(Εν)     Stachys acutifolia (K. & N. Ελλάδα). Σε βράχια, λιβάδια και ελαιώνες

(Εδ)    Stachys parolinii (Δυτ. Ελλάδα). Στα ανατολικά τμήματα της Βαράσοβας

(Ε)       Stachys spinulosa (Βαλκανική). Σπανιο σε ξηρους λοφους και εγκαταλειμενους αγρους κοντα στο Αιτωλικο.

(Εδ)    Teucrium halacsyanum (Δυτ. Ελλάδα) Σε βράχια της Βαράσοβας

           Thalictrum lucidum Σπανιο, σε υγρά μέρη μεταξύ Αιτωλικού και Νεοχωρίου.

         Hydrocharis morsus - ranae Σπανιότατο. Σε στάσιμα νερά του Μεσολογγίου.

(Εν)     Allium callimischon (Κ. Ελλαδα και Κρήτη). Σε παραθαλασσίους βράχους κοντα στο Μεσολόγγι.

(Εν,δ) Strangweia spicata (Ν. και Δ. Ελλάδα). Σε πετρώδεις λοφους κοντα στο Μεσολόγγι.

(Ε)       Crocus sieberi (Ν. Βαλκανικη, Αιγαίο). Σε ανοικτέ μέρη και φρύγανα της Βαράσοβας.

(Ε)    Fritillaria graeca ssp. thessala (Ν. Βαλκανική). Σε φρύγανα

Τα Centaurea heldreichi και Centaurea niederi αναφέρονται ως κινδυνευοντα (Ε) στον κατάλογο της IUCN, ενώ το Stachys parolinii, Teucrium halacsyanum, Reseda tymphaea, Silene squanigera και Centaurea spruneri ως σπάνια (R).

Στην περιοχή των εκβολών του Αχελώου εκτός από τα Centaurea niederi (βράχοι λόφου Παναγιά), Fraxinus exelsior, Silene ungeri, Stachys spinulosa, Scabiosa tenuis, Teucrium halac­syanum (βράχοι λόφου Παναγιά) και Fritillaria graeca, που αναφέρονται και για αυτή τη περιοχή και αξιολογούνται παραπάνω αναφέρονται ακόμη τα:

Ελ)   Centaurea aetolica, ενδημικό της Ελλάδας και Ophrys argolica που είναι σπάνιο με μικρούς πληθυσμούς και αναφέρεται ως σπάνιο στον κατάλογο της IUCN

Στην περιοχή των Εχινάδων νήσων και ιδιαίτερα στην Ν. Οξιά, για την οποίο υπάρχουν αναφορές, εκτός από τα Teucrium halacsyanum, Galium intricatum και Scrophularia heterophylla, που αναφέρονται παραπάνω και υπάρχουν και στην Ν. Οξιά, απαντώνται ακόμη τα Stachys ionica ενδημικό του Ιονίου και φυόμενο σε σχισμές ασβεστολιθικών βραχολειβαδων, καθώς και η Vicia microphylla, ενδημική της Ν. Ελλάδας, του Ιονίου και του Αιγαίου, αλλά απαντωμενη με αφθονία.

Ας σημειωθεί επίσης ότι το Stachys ionica χαρακτηρίζεται ως σπάνιο (R) στον κατάλογο της IUCN.

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla