Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια βιβλίου για τα πουλιά του Εθνικού Πάρκου

 Ορθή επανάληψη ως προς τα παραδοτέα του έργου που περιγράφονται στην παράγραφο 1:

Η παράγραφός της προκήρυξης όπου αναφέρονται τα παραδοτέα του έργου : « Τελικό πρωτογενές αρχείο που θα δημιουργηθεί από το softwareτου αναδόχου (Κείμενο και φωτογραφικό υλικό κ.λ.π) προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής ανατύπωσης από τον Φορέα, ο οποίος μετά την οριστική παραλαβή  θα έχει και τα τελικά πνευματικά δικαιώματα. Επίσης θα δοθεί δεύτερο ψηφιακό αρχείο τύπου pdfαλλά και ξεχωριστοί φάκελοι με τις πρωτότυπες (ανεπεξέργαστες ως προς το μέγεθος)  φωτογραφίες επαγγελματικού τύπου (ποιότητας τουλάχιστον στα 300dpi για offset, διαστάσεων/μεγέθους το καθένα τουλάχιστον 12 Μpixel). Τέλος οι φωτογραφίες θα συνοδεύονται και από τα  αρχεία jpeg με κωδικό αρχειοθέτησης. Όλα τα ανωτέρω θα δοθούν από 2 φορές σε Dvd η cd ανάλογα την χωρητικότητά τους»,

αντικαθίσταται από την εξής: «Τελικό πρωτογενές αρχείο που θα δημιουργηθεί από το software του αναδόχου  (Κείμενο και φωτογραφικό υλικό κ.λ.π) προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής ανατύπωσης του βιβλίου από τον Φορέα, ο οποίος μετά την οριστική παραλαβή  θα έχει και τα τελικά πνευματικά δικαιώματα της όποιας μελλοντικής ανατύπωσης του όλου βιβλίου. Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών που θα εμφανίζονται στο βιβλίο ανήκουν στους φωτογράφους τους. Επίσης θα δοθεί δεύτερο ψηφιακό αρχείο τύπου pdf αλλά και ξεχωριστοί φάκελοι με τις πρωτότυπες (ανεπεξέργαστες ως προς το μέγεθος)  φωτογραφίες επαγγελματικού τύπου (ποιότητας τουλάχιστον στα 300dpi για offset, διαστάσεων/μεγέθους το καθένα τουλάχιστον 12 Μpixel). Τέλος οι φωτογραφίες θα συνοδεύονται και από τα  αρχεία jpeg με κωδικό αρχειοθέτησης. Όλα τα ανωτέρω θα δοθούν από 2 φορές σε Dvd η cd ανάλογα την χωρητικότητά τους. Το υλικό αυτό θα χρησιμεύσει κατά τη φάση αξιολόγησης των προσφορών, μετά την οποία θα επιστραφεί αυτούσιο στους υποψήφιους αναδόχους- κατόχους του.

 [Τεύχος προκήρυξης-ΔΙΑΥΓΕΙΑ] 

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla