Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Μετεωρολογικός σταθμός

Επισκέπτες στο Κέντρο Πληροφόρησης του Φ.Δ./Λ.Μ. & Περιβαλλοντική Ενημέρωση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017

 

Οι επισκέπτες στο Κέντρο Πληροφόρησης του Φ.Δ./Λ.Μ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 ήταν συνολικά περί τα οχτακόσια ενενήντα τέσσερα άτομα.
Μπορούμε να τους διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες επισκεπτών. Η πρώτη κατηγορία αποτελείτε από μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους συνοδούς τους καθώς και από φοιτητές των Πανεπιστημιακών και των Τεχνολογικών ιδρυμάτων της χώρας. Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από μεμονωμένους επισκέπτες ή ομάδες επισκεπτών που δεν ανήκουν στον εκπαιδευτικό κλάδο.

Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία επισκεπτών, από τα δεκατέσσερα εκπαιδευτικά ιδρύματα που μας επισκέφτηκαν, τα δύο ήταν νηπιαγωγεία, τα δέκα ήταν δημοτικά σχολεία (είτε όλες οι τάξεις ή κάποιες από αυτές), ένα ήταν γυμνάσιο και ένα ήταν φοιτητές ΑΕΙ. Μόνο δύο εξ αυτών ήταν από άλλους, γειτονικούς νομούς (Πρέβεζας και Αχαΐας). Ο συνολικός αριθμός των μαθητών μαζί με τους συνοδούς τους ήταν εφτακόσια εβδομήντα εφτά άτομα.

Εννέα από αυτά τα σχολεία επέλεξαν να μεταβούνε, μετά από την ενημέρωση που τους έγινε στο Κέντρο Πληροφόρησης, στο πεδίο για ορνιθοπαρατήρηση. Η ορνιθοπαρατήρηση λάμβανε χώρα είτε στις Αλυκές Μεσολογγίου είτε στην περιοχή του Δυτικού Οικισμού Αιτωλικού, αναλόγως της ύπαρξης ή μη πτηνών στα μέρη αυτά.
Όσον αφορά την δεύτερη κατηγορία επισκεπτών, αποτελείται από εκατόν είκοσι εφτά άτομα, ογδόντα ένα από τα οποία ήρθαν στα πλαίσια οργανωμένων εκδρομών στην περιοχή μας, από τριάντα στρατιώτες μετά των συνοδών τους από το στρατόπεδο του Μεσολογγίου καθώς και από ένα ζευγάρι Γάλλων τουριστών. Το ζευγάρι των Γάλλων τουριστών μετέβη για ορνιθοπαρατήρηση στην περιοχή που είναι το εκκλησάκι του Αγ. Νικόλαου στο Αιτωλικό, ενώ το ένα γκρουπ από την Πάτρα πέραν της ορνιθοπαρατήρησης επισκέφθηκε και το Δάσος του Φράξου.

Στα πλαίσια εκδηλώσεων εορτασμού παγκόσμιων ημερών περιβαλλοντικού χαρακτήρα αλλά και ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών πάνω σε συγκεκριμένες κατηγορίες θεμάτων, ο Φ.Δ./Λ.Μ. προέβη σε δεκαπέντε εκδηλώσεις από τις οποίες οι δεκατρείς έλαβαν χώρα σε σχολεία, η μία στο Εργαστήρι "Παναγία Ελεούσα" και μία επίσκεψη στο στρατόπεδο του Μεσολογγίου.

Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla