Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Συνάντηση του Φ.Δ. με την επιτροπή Πολιτών του Αιτωλικού για το νερό και την θάλασσα

   Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού υποδέχτηκε την Τετάρτη 27/4/2016  την Επιτροπή Πολιτών για το νερό και τη θάλασσα  στα γραφεία του  ύστερα από αίτημα τους. Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωθηκαν από τον Πρόεδρο του ΦΔ/ΛΜ κ. Περγαντή, τον Συντονιστή του ΦΔ/ΛΜ κ. Σελιμά και το στέλεχος του ΦΔ/ΛΜ κ. Χρυσόπουλο για τις ενέργειες του Φορέα όσον αφορά την επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος συσσώρευσης φυτοπλαγκτού στη αβαθή λεκάνη της Νίδοβας Αιτωλικού.

  Επίσης πληροφορήθηκαν περιληπτικά το σύνολο των έργων που περιλαμβάνουν οι μελέτες « Οριστική μελέτη συμπληρωματικών έργων για την αναβάθμιση των υδατικών οικοσυστημάτων της νδ Αιτωλοακαρνανίας» καθώς  και « Οριστική μελέτη έργων αποχέτευσης , αποστράγγισης αντλιοστασίων D1, D2, D6 και συναφών έργων στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού» ενώ έγινε ενδελεχής συζήτηση επι των έργων που αφορούν την «άρση αναχώματος Νίδοβας» καθώς και την «επέκταση του δυτικού υφαλαύλακα  της κεντρικής λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και διάνοιξη νέου μικρού υφαλάυλακα δυτικά του εναπομείναντος αναχώματος Πορου- Ντολμα».

 Η επαφή του ΦΔ.ΛΜ με την κοινωνία των πολιτών και η διάχυση της περιβαλλοντικής πληροφορίας  για την προώθηση επίλυσης προβλημάτων είναι στις προτεραιότητες του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και βασικός παράγοντας επιτυχίας του ρόλου του  που είναι η επίτευξη καλής κατάστασης διατήρησης των προστατευταίων αντικειμένων και η αειφόρος ανάπτυξη.

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla