Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Μετεωρολογικός σταθμός

Υπογραφή Συμφώνου Καλής Συνεργασίας μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) υπέγραψαν σύμφωνο καλής συνεργασίας την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 στην Αθήνα το οποίο επισημαίνει τους στόχους και τους όρους της συνεργασίας μεταξύ των δυο οργανισμών στο πλαίσιο του έργου που υλοποιεί το ΜedINA στο Μεσολόγγι. Το έργο αυτό εστιάζει στη παραδοσιακή αλιεία στο Μεσολόγγι και αποτελεί μέρος μεγαλύτερου προγράμματός του Mediterranean Consortium for Nature and Culture για τη στήριξη περιβαλλοντικά φιλικών παραδοσιακών πρακτικών στη Μεσόγειo

Στο κείμενο καλής συνεργασίας περιγράφονται οι επιμέρους στόχοι των οργανισμών καθώς και ο σκοπός και οι στόχοι της συνεργασίας τους με αναφορά στα συγκεκριμένα πεδία συνεργασίας όπως η προώθηση και η ευαισθητοποίηση, η περιβαλλοντική εκπαίδευση και άλλα. Επίσης περιλαμβάνει θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, χρηματοδότησης καθώς και την ισχύς του μνημονίου συνεργασίας έως το τέλος του 2018. Στους βασικούς στόχους του συμφώνου καλής συνεργασίας βρίσκονται η αειφόρος ανάπτυξης της λιμνοθάλασσας με επίκεντρο τον επαγγελματία αλιέα, η στήριξη των παραδοσιακών αλιέων, η ανάδειξη της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομίας και η διατήρηση της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής καθώς και η ανάπτυξη ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Το σύμφωνο καλής συνεργασίας υπογράφουν ο Πρόεδρος του ΦΔ/ΛΜ κ. Φώτης Περγαντής και ο Διευθυντής του ΜedINA κ. Ευθύμιος Παπαγιάννης, ενώ στην συνάντηση παρευρέθηκαν και εξειδικεύσαν τις κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες του ΦΔ/ΛΜ και του ΜedINA οι κύριοι Γιάννης Σελιμάς, Συντονιστής του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και Αλέξης Κατσαρός, Διαχειριστής του έργου ΜedINA καθώς και συνεργάτες των δυο οργανισμών.

Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla