Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Μετεωρολογικός σταθμός

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών για τη «Παραγωγή Ντοκιμαντέρ για τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων - (Ματαιώθηκε)

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών για τη «Παραγωγή Ντοκιμαντέρ για τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων με χρηματοδότηση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/03/2020 και ώρα 14:00 (ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ)

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1XtLVna2leHT4GlrJVagz9wEJvHZp4MH0
Για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1DVKUW6_DdEYrQ7LKla1E29LTQ8juJ7Ak
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα V σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1ef4DV7kETNImslYsFDKoaM6jS2srFXfU
Για να κατεβάσετετο Παράρτημα IV σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1yLuvvev-cjiZlYNJlffvE8XsDaPdjw3K

 

O Διαγωνισμός ματαιώνεται σύμφωνα με το Άρθρο 106 του Ν.4412/16 και θα επαναπροκηρυχθεί.

Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla