Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Μετεωρολογικός σταθμός

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών για «Έκδοση Ενημερωτικών Εντύπων»

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών για «Έκδοση Ενημερωτικών Εντύπων»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/03/2020 και ώρα 10:00

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=154Za636XqombqhY9MOr62xdvE1KRDGFr

Για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ του Διαγωνισμού σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1G2uLXpxJJCO_uGndaor0kX-GzOJbP6PZ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα V του Διαγωνισμού σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1gqXHkEawTRhBOTNZVnWgOnMwxRm4eZ3e
Για να κατεβάσετετο Παράρτημα IV του Διαγωνισμού σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1yLuvvev-cjiZlYNJlffvE8XsDaPdjw3K

Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla