Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Μετεωρολογικός σταθμός

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Προμήθειας για "Τρείς Κάμερες Παρακολούθησης" (ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ)

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Προμήθειας για "Τρεις Κάμερες Παρακολούθησης"

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/03/2020 και ώρα 14:00 (ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ)

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1qJTYarPMVCjj63nYP7C4VVoFu-CyQkb5
Για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ του Διαγωνισμού σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1guWQ61dGRHI78RTrNFpv9qY9TzgS32mx
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα III του Διαγωνισμού σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1dW_B2Y_ZtXi6R656wezjitlzPRgymGcw
Για να κατεβάσετετο Παράρτημα IV του Διαγωνισμού σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1spVhVr_-xPtZeENpsHIAM5Sfy82axQlP

O Διαγωνισμός ματαιώνεται σύμφωνα με το Άρθρο 106 του Ν.4412/16 και θα επαναπροκηρυχθεί.

Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla