Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Μετεωρολογικός σταθμός

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών για το έτος 2020

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων σας ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 225/30490/28-01-2020 (ΑΔΑ:63ΤΔ4653ΠΓ-406) Απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών» που θα ισχύσει το έτος 2020 και αφορά τα άγρια πτηνά και πουλερικά της χώρας (ΦΕΚ 298/τ. Β΄/05-02-202).
Αναφορικά με τα άγρια πτηνά, είναι ιδιαίτερη σημαντική η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση προσωπικού άλλων υπηρεσιών και μελών ιδιωτικών φορέων που λόγω δραστηριότητας έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή μαζί τους (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολόγοι, κέντρα περίθαλψης κλπ), έτσι ώστε να ειδοποιούνται οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες όταν εντοπίζονται νεκρά ή ημιθανή πτηνά που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου.
Σε περίπτωση εντοπισμού νεκρών ή ημιθανών πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου (Παράρτημα 3), οι πολίτες καλούνται να μην τα πλησιάζουν/ αγγίζουν, αλλά να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές (κτηνιατρική υπηρεσία, δασική υπηρεσία, θηροφυλακή, Φορέα Διαχείρισης), ώστε να λαμβάνονται δείγματα που θα εξεταστούν για γρίπη των πτηνών.
Οι κάτοχοι πτηνοτροφείων και οικόσιτων πουλερικών μπορούν να ενημερωθούν για τα μέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές τους από το σχετικό έντυπο οδηγιών του ΥΠΑΑΤ και για το Σχέδιο  Έκτακτης Ανάγκης για τη Γρίπη των Πτηνών στη ιστοσελίδα http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/ptina/208-astheneiesptinon-cat/418-gripiptinon

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1DkfwUhI81YsKAXPEJl-ZCVoed9Hm1LFd

Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla