Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Μετεωρολογικός σταθμός

Διαγωνισμός για την σχεδίαση και παραγωγή φωτογραφικού λευκώματος

 
  Ο Φορέας Διαχείρισης εξέδωσε το Τεύχος Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη σύμβασης Προμήθειας με εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 19.950,00€ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με τίτλο
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ»

Το παρόν αντικείμενο αφορά στο σχεδιασμό και στην εκτύπωση έντυπου υλικού με τη μορφή  τετράχρωμου βιβλίου – λευκώματος (Πακέτο εργασίας: ΠΕ3, CPV: 22841000-7) τουλάχιστον 160 σελίδων στην ελληνική γλώσσα, με θέμα τις Εχινάδες νήσους. Στόχος του έργου είναι η προβολή-  προώθηση στο ευρύ κοινό του συγκριτικού πλεονεκτήματος της περιοχής, το οποίο σχετίζεται με την  πολιτιστική, ιστορική και φυσική φυσιογνωμία του μικρονησιωτικού συμπλέγματος των Εχινάδων νήσων.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/10/2019 και ώρα 14.00 (σημ. τουλάχιστον 10 μέρες από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ και 10 μέρες από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας) Το τεύχος δημοπράτησης μπορείτε να το κατεβάσετε απο το παρακάτω link: 

 http://claud.fdlmes.gr/index.php/s/VQmcFfXHhCDqF1J

Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla