Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Διευκρίνιση για τον διαγωνισμό Τμηματικής Προμήθειας Υγρών Καυσίμων

Μετά από ερώτηση που ετέθη σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Τμηματική Προμήθεια Υγρών Καυσίμων διευκρινίζεται ότι το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς είναι προαιρετικό για οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο επιθυμεί να το ακολουθήσει καθώς η μοναδική πληροφορία που χρειάζεται η Αναθέτουσα Αρχή (εντός του υποδείγματος) για την σύγκριση προσφορών είναι το ποσοστό έκπτωσης (τιμή ολογράφως και αριθμητικώς) σε ακέραιες μονάδες. Η αναγραφή των λίτρων είναι (-) και ο προϋπολογισμός για τον προσφέροντα παραμένει αμετάβλητος.  Επισυνάπτεται νέο σχετικό υπόδειγμα (προαιρετικό).

Για να δείτε το υπόδειγμα πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1lVvEsxqm9MQWcdfe7iY3ut0wsh7dNWSZ

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla