Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη σύμβασης Προμηθειών με αντικείμενο την αγορά -προμήθεια ενός πλωτού σκάφους

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη σύμβασης Προμηθειών με  αντικείμενο την αγορά -προμήθεια ενός πλωτού σκάφους. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/07/2019 και ώρα 14.00 (σημ. τουλάχιστον 10 μέρες από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ και 10 μέρες από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας).
Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα, 15/07/2019 και ώρα 17.00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού / Αξιολόγησης.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1WDFZtKJ4bfCNoo-VhXenQV-5YULOeZMz

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla