Διευκρίνιση για την Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Υπηρεσιών για την εφαρμογή των δράσεων Π.4.4 Βελτίωση της αναπαραγωγικής δραστηριότητας του Κιρκινεζιού (Falco naumani) & Π.4.3 Βελτίωση αναπαραγωγής και παρακ. λευκών πελαργων

Διευκρινίζεται ότι η εκτιμώμενη αξία κάθε παραδοτέου ακολουθεί τις τιμές από το Μέρος Α - Παραδοτέα και εκ παραδρομής έχουν εισαχθεί στο Μερος Β αντιστρόφως. Για το Παραδοτέο Α η καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ είναι 4.838,71 ευρώ ενώ για το Παραδοτέο Β είναι 8.064,52 ευρώ. Ο συνολικός προυπολογισμός του έργου παραμένει αμετάβλητη.