Περιοχές Natura 2000

 Περιοχές Natura 2000 που εντάσσονται στο Εθνικό Πάρκο

A/A

Όνομα Τόπου

Κατηγορία

Κωδικός

Έκταση (Ηα)

1

Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, Εκβολές Ευήνου, Νήσοι Εχινάδες, Νήσος Πεταλάς

ΤΚΣ (SCI )

GR2310001

35.588

2

Όρος Βαράσοβα

ΤΚΣ (SCI )

GR2310005

1.446

3

Λίμνη Λυσιμαχία

ΖΕΠ (SPA)

GR2310013

2.275

4

Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, Εκβολές Ευήνου, Νήσοι Εχινάδες, Νήσος Πεταλάς, Δυτ. Αράκυνθος, Στενά Κλεισούρας

ΖΕΠ (SPA)

GR2310015

44.184

Περιοχές Natura 2000 αρμοδιοτήτων Φ.Δ./Λ.Μ.-Α.Ο. εκτός Εθνικού Πάρκου

A/A

Όνομα Τόπου

Κατηγορία

Κωδικός

Έκταση (Ηα)

1

Λίμνη Οζερός

ΤΚΣ (SCI )

GR2310008

35.588

2

Λίμνη Αμβρακία

ΤΚΣ (SCI )

GR2310007

1.446

3

Λίμνη Λυσιμαχία-Τριχωνίδα

ΖΕΠ (SPA)

GR2310013

2.275

4

Ακαρνανικά Όροι

ΖΕΠ (SPA)

GR2310011

44.184

5 Όρος Παναιτωλικό   GR2310004 14.68
6 Όρος Αράκυνθος & Στενά Κλεισούρας   GR2310010 13303.06

 Για να δείτε το Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων μιας Περιοχης Natura πατήστε στον κωδικό αυτής