Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Υπηρεσιών για την εφαρμογή των δράσεων Π.4.4 Βελτίωση της αναπαραγωγικής δραστηριότητας του Κιρκινεζιού (Falco naumani) & Π.4.3 Βελτίωση αναπαραγωγής και παρακολούθησης λευκών πελαργών (Ciconia ciconia

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Υπηρεσιών για την εφαρμογή των δράσεων Π.4.4 Βελτίωση της αναπαραγωγικής δραστηριότητας του Κιρκινεζιού (Falco naumani) & Π.4.3 Βελτίωση αναπαραγωγής και παρακολούθησης λευκών πελαργών (Ciconia ciconia) των περιοχών ευθύνης του ΦΔ Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη, 02/03/2021 έως τις 12:00 μ.μ.

Στο παρακάτω link:  (ΠΛηροφορίες-Πλήρες τεύχος Διαγωνισμού-Παραρτήματα)