Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2021-2023 με απευθείας ανάθεση

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Δράσεων ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το 2021-2023.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Δευτέρα, 21/12/2020 έως τις 12:00 μ.μ.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1A0iWu19ZV1elnAuHvYRXlqXYxgGKurE2/view?usp=sharing