Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την εφαρμογή της δράσης Π.4.4 Βελτίωση της αναπαραγωγικής δραστηριότητας του Κιρκινεζιού (Falco naumani)

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την εφαρμογή της δράσης Π.4.4 Βελτίωση της αναπαραγωγικής δραστηριότητας του Κιρκινεζιού (Falco naumani) που αφορά στον Καθαρισμό φωλιών του εν λόγω είδους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Δευτέρα, 21/12/2020 έως τις 12:00 μ.μ.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1g6FkL0U7R-aw27rPEwxCApKAH_bGjlXl/view?usp=sharing

Για να δείτε την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ:https://drive.google.com/file/d/1vF4fbXB-ReAt7oOCIIXssnXQeFE2kH8I/view?usp=sharing

Για να δείτε το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/16UniM5ZP-NrSUNMBwL8gpZBvYEPRNTEN/view?usp=sharing