Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών για την «Παρακολούθηση μυωξών στις νέες περιοχές ευθύνης του ΦΔ Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων»

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών για την «Παρακολούθηση μυωξών στις νέες περιοχές ευθύνης του ΦΔ Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/05/2020 και ώρα 14:00

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1nmZnFkn4SNxkNJNRlz8cAWYakxD6t0hW

Για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ του Διαγωνισμού σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1tDgK4GABt5M9dwB38NpYiWrvdjuHMAo8
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ του Διαγωνισμού σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1_zSPKjVibszjkxmmi7DOEnYjJ4Q5JhbL
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα IV του Διαγωνισμού σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=18Bo0u9ukuxh4sUu5DScZdbA2fd-FtZh8