Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων για την προμήθεια δυο drone, με απευθείας ανάθεση

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη «Προμήθεια δύο drone», με Απευθείας Ανάθεση

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/04/2020 και ώρα 10:00

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ:https://drive.google.com/open?id=15mKbdFHoL5V_AWA_I_IhNLDZfA4mI78M

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα I πατήστε εδώ:https://drive.google.com/open?id=1ueLq1Aoq4rjXERRJ46zZgx3GANERyo9O

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα IΙ πατήστε εδώ:https://drive.google.com/open?id=1Ar4Ot_IXISlSPFR8O2tzs3Xv__kpfosF