Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών για «Περιβαλλοντική Παρακολούθηση προστατευόμενων ειδών»

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών για «Περιβαλλοντική Παρακολούθηση προστατευόμενων ειδών»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/03/2020 και ώρα 14:00

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1dHGMw4XPdXog0TMYEjv-Ku3QayaKKMgU

Για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ του Διαγωνισμού σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1EMwW6a4ZGtwlrI-3-Gv8WDzk4vsQSDxs
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα V του Διαγωνισμού σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1kvPf36nEZcJtd4T49LPO9ng2JX-5c4Uq
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα IV του Διαγωνισμού σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1yLuvvev-cjiZlYNJlffvE8XsDaPdjw3K