Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Προμήθειας για: «Όχημα 4 x 4 τύπου Jeep»

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Προμήθειας για «Όχημα 4 x 4 τύπου Jeep»

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/02/2020 και ώρα 12:00μ.μ.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1yZI78a1FG64z9fm-BjFvNEoCWK1xJlv2