Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για "Άδεια χειριστή Drone"

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για "Άδεια χειριστή Drone". Η Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι έως και 18/02/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1uNF589b31dZTO9c4oxfKB8V-R-z6CCtF