Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου με Απευθείας Ανάθεση για "Υπηρεσίες παρακολούθησης Όρνιων (Gyps fulvus) στο Όρος Αράκυνθος και ενημέρωσης κοινού"

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου με Απευθείας Ανάθεση για "Υπηρεσίες παρακολούθησης Όρνιων (Gyps fulvus) στο Όρος Αράκυνθος και ενημέρωσης κοινού". Η Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι έως και 07/11/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=116OEk7mEatR7T1QgcjUHOvHF8cb75554