Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια υλικών και τοποθέτηση επέκτασης και βελτίωσης κλωβού εγκλιματισμού για όρνια στο όρος Αράκυνθος - Απευθείας Ανάθεση

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την  Προμήθεια υλικών και τοποθέτηση επέκτασης και βελτίωσης κλωβού εγκλιματισμού για όρνια στο όρος Αράκυνθος, με απευθείας ανάθεση. Η Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι έως και 07/11/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1KZrJHqVe6DPBulhPF7hYIwLNH0t7qoW0