Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Φορέας Διαχείρισης προβαίνει στην επανάληψη της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τα κάτωθι έργα του Πράσινου Ταμείου, λόγο έλλειψης προσφορών και ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ και ώρα 14:30 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στις αρχικές αναρτήσεις (πλήν των παρακάτω εμφανών  αλλαγών με κόκκινο).

Έργο 1-Τμήμα 1Συντήρηση Φάρου Αγ. Σώστη και τοπογραφική αποτύπωση περιοχής στη θέση Πόρος Λ/θ Μεσολογγίου Αιτωλικού (Aνακαίνιση χρωματισμών του βοηθητικού οικίσκου του φάρου του Αγ.Σώστη (εσωτερικοί τοίχοι, δώμα, υδατοδεξαμενή) μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (5.800€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων). ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ! [ΕΔΩ]

Έργο 3Κατασκευή  τεχνητών νησίδων φωλιάσματος πουλιών σε Κλείσοβα και Πλώσταινα 

(Μελέτη-Τεχνική έκθεση και εν συνεχεία διαμόρφωση 5 πιλοτικών χώρων φωλιάσματος (τεχνητές νησίδες) και 3 νησίδες με διαμόρφωση και αποκοπή  υφιστάμενων αναχωμάτων. Έκθεση αξιολόγησης).

Έργο 5 - Ανανέωση ισχύος ΑΕΠΟ για έργα βελτίωσης υποδομών και εγκαταστάσεων στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού.

 

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla