Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την αγορά -προμήθεια ενός πλωτού σκάφους

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη σύμβασης Προμηθειών με  αντικείμενο την αγορά -προμήθεια ενός πλωτού σκάφους για την Προμήθεια Εξοπλισμού Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, με απευθείας ανάθεση. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17/05/2019 και ώρα 14.00 (σημ. τουλάχιστον 10 μέρες από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ και 10 μέρες από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας).
Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή, 17/05/2019 και ώρα 17.00, ενώπιον της Επιτροπής Ανάθεσης.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1-xELHym3qu_nDNv2O3CdD2X1fcYp_2rn

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla