Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας

Το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 3 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

1) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Π.Μ.Σ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019
https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=152&t=23067
http://www.mar.aegean.gr/cns/grad/coastal/?lang=gr

2) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ|

Π.Μ.Σ. «RESEARCH IN MARINE SCIENCE»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019
https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=71&t=23068
http://www.mar.aegean.gr/cns/grad/rims/?lang=gr

3)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δι-ιδρυματικό Π.Μ.Σ. «ΠΟΣΙΜΟ – ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019
https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=71&t=23071
http://www.mar.aegean.gr/cns/grad/waterandhealth/?lang=gr

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla