ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

 pepdytiky

Κωδικός

έργου 

 

Τίτλος

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος 

 

Πρόγραμμα

 

Προϋπολογισμός

ένταξης 

5070641 «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ»  Σελιμάς Γιάννης Δυτική Ελλάδα 2014-2020 295.000 €