ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

εσπα πεπ ιονιων

 

Κωδικός

έργου 

Τίτλος

Επιστημονικός Υπεύθυνος 

Πρόγραμμα

Προυπολογισμός

ένταξης 

 5033669 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά». Κασβίκης Γιάννης Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020 343.228,98 ευρώ