Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Ενεργά Προγράμματα

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

 YMEPERAAa

Κωδικός

έργου 

 

Τίτλος

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος 

 

Πρόγραμμα

 

Προϋπολογισμός

ένταξης 

5032671 «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» Κασβίκης Γιάννης Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 1.000.000 €

 

 

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

εσπα πεπ ιονιων

 

Κωδικός

έργου 

Τίτλος

Επιστημονικός Υπεύθυνος 

Πρόγραμμα

Προυπολογισμός

ένταξης 

 5033669 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά». Κασβίκης Γιάννης Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020 343.228,98 ευρώ

 

 

 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

 pepdytiky

Κωδικός

έργου 

 

Τίτλος

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος 

 

Πρόγραμμα

 

Προϋπολογισμός

ένταξης 

5070641 «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ»  Σελιμάς Γιάννης Δυτική Ελλάδα 2014-2020 295.000 €

 

 

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla