Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ενεργά Προγράμματα

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

 YMEPERAAa

Κωδικός

έργου 

 

Τίτλος

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος 

 

Πρόγραμμα

 

Προϋπολογισμός

ένταξης 

5032671 «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» Κασβίκης Γιάννης Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 1.000.000 €

 

 

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

εσπα πεπ ιονιων

 

Κωδικός

έργου 

Τίτλος

Επιστημονικός Υπεύθυνος 

Πρόγραμμα

Προυπολογισμός

ένταξης 

 5033669 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά». Κασβίκης Γιάννης Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020 343.228,98 ευρώ

 

 

 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

 pepdytiky

Κωδικός

έργου 

 

Τίτλος

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος 

 

Πρόγραμμα

 

Προϋπολογισμός

ένταξης 

5070641 «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ»  Σελιμάς Γιάννης Δυτική Ελλάδα 2014-2020 295.000 €

 

 

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla