Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση Υπηρεσιών για τη Δράση Παρακολούθησης του Νανογωβιού της λίμνης Τριχωνίδας

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων σας καλεί να υποβάλλετε σφραγισμένη έγγραφη οικονομική προσφορά για τη δράση “ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΝΟΓΩΒΙΟΥ «ECONOMIDICHTHYS TRICHONIS» (ECONOMIDIS AND MILLER, 1990) ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ” για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ».
Η σφραγισμένη έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση έως και την 18η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία του ΦΟΡΕΑ.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ: https://opendata.fdlmes.gr/dataset/prokiriji-nanogoviou/resource/f54368d6-e2e1-41f4-aac1-ad8023b97074