Παρακολούθηση της ημερίδας και διαδικτυακά

Παρακάτω θα βρείτε το διαδικτυακό σύνδεσμο  για την online παρακολούθησης της ημερίδας με τίτλο «Έναρξη δράσεων του Φορέα, στο πλαίσιο της πράξης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ», που θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Google Meetings, με ώρα έναρξης Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 18:00.

https://meet.google.com/ifd-jzrs-bwa?authuser=2